آموزش اندام جنسی مردان به دختران دبستانی در مشهد! + عکس

0
آموزش اندام جنسی مردان به دختران دبستانی در مشهد! + عکس
به این مطلب رای دهید

آموزش اندام جنسی مردان به دختران دبستانی در مشهد! + عکس

1 230 - آموزش اندام جنسی مردان به دختران دبستانی در مشهد! + عکس

این کتاب یکی از کتاب‌های بسته آموزشی است که از طرف آموزش و پرورش برای این مدرسه ارسال شده تا به عنوان هدیه میان دانش‌آموزان توزیع شود آن هم درست در حالی که این کتاب توسط انتشارات وابسته به آموزش و پرورش به چاپ رسیده است

اخیرا کتابی با عنوان «کشف بدن انسان» از طرف آموزش و پرورش خراسان رضوی میان دانش‌آموزان سال ششم دبستان برخی از مدارس دخترانه مشهد از جمله دبستان .. واقع در بلوار پیروزی مشهد، توزیع شده است.

به گفته مدیر آن مدرسه دخترانه، این کتاب یکی از کتاب‌های بسته آموزشی است که از طرف آموزش و پرورش برای این مدرسه ارسال شده تا به عنوان هدیه میان دانش‌آموزان توزیع شود آن هم درست در حالی که این کتاب توسط انتشارات وابسته به آموزش و پرورش به چاپ رسیده است

با توجه به محتوای عریان این کتاب و مباحث اخیر مطرح شده در کشور، چه ارتباطی میان این هدیه و سند ۲۰۳۰ یونسکو است؟

پاسخ دهید