اسامی ۲۴ دفتر مجاز فروش بلیت پروازهای اربعین اعلام شد

0
اسامی ۲۴ دفتر مجاز فروش بلیت پروازهای اربعین اعلام شد
به این مطلب رای دهید

اسامی ۲۴ دفتر مجاز فروش بلیت پروازهای اربعین اعلام شد

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری:
?مسافران از خرید بلیت از مراکز غیر مجاز خودداری کنند

?نرخ بلیت تهران- نجف- تهران، تهران- بغداد- تهران یک میلیون و 200 هزار تومان و مشهد- نجف- مشهد، مشهد- بغداد- مشهد یک میلیون و 500 هزار تومان و بلیت یکسره از مبدا تهران 500 هزار تومان و یکسره مشهد به دو مقصد نجف و بغداد 750 هزار تومان تعیین شده است

پاسخ دهید