انشا با استفاده از روابط واژگانی تضاد ترادف و تناسب: مهربانی

1
انشا با استفاده از روابط واژگانی تضاد ترادف و تناسب: مهربانی
3.4 (67.06%) 17 votes

#انشا#واژگانی#تضاد
انشا با استفاده از روابط واژگانی
تضاد ترادف و تناسب

مهربانی را دریابیم فرصت ها زود می گذرد…….

 

به انکه اگر حکم کند همه محکومیم…….

 

پرپیچ وخم تر از جاده های شمال ؛سرسبز تر از جاده های چالوس؛ پهناورتر از بندر انزلی زیبا تر از جنگل های گیلان.

همچو درختان بهاری؛همچو جوی روان.
وسعتش قابل تشبیه نیست مقداری ندارد.جوان و پیر ،کودک وبزرگ نمیشناسد.
مهمان قلب های درندشت،همدم انسان های بی ریاست.
از چاه دل بر می آیدوبر چاه دل دیگران می نشیند.
آری،نامش مهربانی است همان که قلب های مرده را زنده می کند وبه احساسات بی جان ،جان
می بخشد.
قلب های سردوتاریک را گرم ونورانی می کند.
سیاهی شب را به روشنی روز تبدیل می کند.
همانند طلوع خورشید است زیبا و شیرین؛مهربانی کنید وعشق بورزید
زیرا هیچ کس از فردای خویش خبر ندارد.
تنها هدیه دادن نماد مهربان نیست گاهی اوقات حتی با یک کلمه ام می توان به دیگران مهربانی کرد.
حضرت علی می فرماید:فرصت ها همانند ابر ها می گذرندپس
فرصت های خوب را دریابید.
امیدوارم مهربانی مهمان قلب هایتان ولبخند چاشنی لبانتان باشد.

گفتگو ها۱ دیدگاه

پاسخ دهید