انشا درباره “زندگی” با سوال و اگر نویسی (جدید)

2
انشا درباره “زندگی” با سوال و اگر نویسی (جدید)
3.9 (78.82%) 51 votes

موضوع: زندگی

مرحله ی اول: طرح پرسش های گوناگون
1: چرا زندگی پر از فراز و نشیب است؟
2: در چه کشور هایی زندگی بهتر است؟
3: چرا برخی میگویند باید در زندگی بسازی و بسوزی؟
4: زندگی چیست؟
5: آیا زندگی برای همه ی انسان ها یکی است؟
6: آیا میتوان شیرینی زندگی را حس کرد؟

مرحله ی دوم: شناسایی و جدا کردن پرسش های عینی
1: زندگی چیست؟
2: چرا زندگی پر از فراز و نشیب است؟
3: آیا زندگی برای همه ی انسان ها یکسان است؟
4: در چه کشورهایی زندگی بهتر است؟

مرحله ی سوم: گزینش و سازماندهی پرسش ها
1: زندگی چیست؟
2: چرا زندگی پر از فراز و نشیب است؟
3: ایا زندگی همه ی انسان ها یکسان است؟
4: در چه کشورهایی زندگی بهتر است؟

متن نوشته:

زندگی در واقع تنها به معنای زنده ماندن نیست که فکر میکنند، نفس کشیدن خود تنها یک زندگی است یا بخور و نمیر زندگی کردن میتواند جزئی از یک نوع زندگی کردن باشد اما در واقع زندگی کردن یعنی فراهم بودن کلیه ی نعمات دنیا که ساخته ی دست بشریت میباشد میباید جهت رفاه و زنده ماندن در دسرس قرار گیرد چه در زمینه ی اقتصادی و چه در زمینه ی اجتماعی میتواند رل اساسی در پیشبرد هرچه بهتر زندگی کردن انسان ایفا نماید و بشریت را به سر منزل خوشبختی و ارزوهای دیرینه اش سوق دهد‌. لازم به ذکر است موقعی که انسان ها برای دستیابی به اهداف زندگی اعم از خورد، خوراک، پوشاک و سایر لوازم زندگی که بتواند به دست اورد و یا برای رسیدن به ان میباید شیره ی جانش را بمکند و سختی روزگار را با جان بخرد و از بینهایت ارزو بگذرد تا شاید بتواند به زندگی پر از فراز و نشیب را که هر روزه رفیق او در زندگی شده و یقه اش را گرفته یه زندگی بخور و نمیر را برای خود و خانواده اش فراهم نماید‌. باید بدانیم در جوامعی که بنیان زندگی کردن بر اساس مالکیت خصوصی استثمار به دست انسان بنا نهاده شده و اجازه داده میشود عده ای انگشت شمار به ثروت های افسانه ای و هنگفت برسند و از دس رنج و زحمات 99 درصد مردم جامعه سود ببرند و به ارزوهای خیالی خود برسند و از هر نظر برای خود و فرزندانشان خوشبختی را فراهم سازند ولی از طرف دیگر بخش اعظم جامعه عبارتند از مردمان فقیر و تهی دست و کارگران و زحمتکشان که با زور بازوان خود که در بردگی مزدی گرفتار امده اند که میتواند 99 درصد جامعه در دنیا را تشکیل دهند و در زیر خط فقر چیزی به نام زندگی، تازه زندگی هم نیست شب و روز را سپری نمایند. کشورهای افریقایی و کشورهای خاورمیانه و در کل کشور های در حال توسعه شامل زندگی پر مشقت تری هستند که باعث شده بخش عظیمی از مردمان این کشورها از نعمت درس خواندن محروم گردن و یا کودکان خیابانی و یا زنان به کارهای رو سپی گری روی اورند به عنوان نمونه کشور هند قابل ذکر انشاء مورد نظر است

نویسنده: لیلا مولانی

گفتگو ها۲ دیدگاه

پاسخ دهید