انشا درمورد بهار (+بارش فکری و اگر نویسی)

1
انشا درمورد بهار (+بارش فکری و اگر نویسی)
3.5 (70%) 4 votes

*بیاتابهاری شویم*
انشا درمورد بهار
اگردفترقلبت تمومشده،یک دفتردیگه برداروازنوشروع کن.
ایوان دلت روآب وجاروکن.
آن گاه،شمعدانی های عشق رابچین دورتادورخانه دلت؛آیینه روی طاقچه دلت
رابانورنقره ای ماه آراسته کن.
بوستان وجودت رابازبانهال عشق وخوبی آلایش بده،بعدش هم رویشان مهرومحبت را
آبپاشی کن.
بهتراست،جلوی خانه قلبت رابرای خیرمقدم به بهارپرچم بزنی.

حالابهاری شدی دوست من…

روزهابگذشت وتقویم زمان تکمیل شد

سالمان باصوت حول حالنا تحویل شد

خداوندا!تمام لحظه هایم رابه تومی سپارم.
اگرتوآنی که ازمن چشم بپوشی تمام وجودم غرق گناه می شود.
الهی!این دستها که درآستانه سالی نوبه سویت درازشده اندفقط لایق گدایی توهستند.
ای پروردگارعالمیان مرادرژرفای بی کران انس والفت باخودهمنشین ساز.تصمیم
گرفته ام اگررخصت دهی دلم راخانه تکانی کنم وآن رابرای حضورهمیشگی ات آماده
سازم.
یاریم کن!ای یاری کننده.

آب وآیینه بودوماهی وآب
نان وقرآن وسبزه وسنبل
شمع وایمان قلب ماروشن
ازدعاخانه پرطراوت گل

جمع ماپاک وساده وخوشبو
سفره رابادعاصفادادیم
بزم مادورسفره حالی داشت
دست اخلاص باخدادادیم

عیدوتحویل سال وعطردعا
یامقلب القلوب والابصار
ای مدبرکه روزوشب داری
کینه هارازقلب مابردار

دست گلدان وغنچه های دعا
اشک خواهش مثال شبنم بود
حال مارابه بهترین گردان
این دعایی برای عالم بود

(نوشته زهرا رجبیان،پایه دوم راهنمایی،آموزشگاه تربیت)

گفتگو ها۱ دیدگاه

پاسخ دهید