انشا در مورد فیل و فنجان-پایه نهم

6
انشا در مورد فیل و فنجان-پایه نهم
4.7 (94.56%) 103 votes

انشا در مورد فیل و فنجان-پایه نهم
در روزگاران قدیم فیلی قوی جثه در دهکده ای زندگی خود را سپری می کرد .فیل قصه ی ما در راه

رفتن به خانه اش احساس تشنگی بسیار زیادی کرد ،ولی هر چه دنبال آب گشت پیدا نکرد .درآن هنگام

ناگهان چشمش بهفنجانی که مانند الملاس می درخشید افتاد ،پس خیلی زود به طرف فنجان رفت

ومشاهده کرد که بله!پر از آب است با خوش حالی خواست که آب رابنوشد همین که آب رانگاه کرد فیلی را

داخل آب مشاهده کرد بسیار ترسید وبا تعجب رفت ولی تشنگی چاره ای برایش نگذاشت پس دوباره

خواست از آب بنوشد اما باز هم فیل را داخل آب توی فنجان مشاهده کرد در این هنگام مردی که کافر و

گناهکار بود از آن حوالی رد می شد که آن صحنه را دید به حیرت فرو رفت وبا دقت به فیل وفنجان پر از آب

نگاه میکرد فیل نیز چند باری کار خود راتکرار کرد.

گفتگو ها۶ دیدگاه

پاسخ دهید