انشا شعر گردانی صفحه ۵۵ دهم انسانی

45
انشا شعر گردانی صفحه ۵۵ دهم انسانی
3.5 (70.39%) 154 votes

پاسخ شعر گردانی صفحه ی 55 نگارش پایه دهم

ایستاده ای ایستاده ایم ، جنگلیم ، تن به صندلی شدن نداده ایم :

من دربرابر هر آنچه که علیه من و به ضرر من باشد می ایستم.

تو هم همچنین در برابر آنچه تهدیدی علیه تو باشد می ایستی .

همه ی ما در برابر هر خطری که مارا تهدید میکند می ایستیم .

این اتحاد و همکاری باعث میشود همانند یک جنگل با هم باشیم و تن به هر پستی و خواری ندهیم و در برابر دشمن ایستادگی کنیم.

 

گفتگو ها۴۵ دیدگاه

  1. من بابت این از شما تشکر میکنم و کاری ندارم که کمه همین که مارو به اون نوشته نزدیک میکنه بسته

  2. بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

پاسخ دهید