بهترین زمان مدفوع کردن برای سلامتی انسان

0
بهترین زمان مدفوع کردن برای سلامتی انسان
به این مطلب رای دهید

کردن دستشویی 300x281 - بهترین زمان مدفوع کردن برای سلامتی انسان

بهترین زمان مدفوع کردن صبح پس از بیداری است زیرا روده کوچک ضمن هضم کامل غذای دیروز سموم بدن را نیز در روده بزرگ جمع آوری کرده، که میتوانید این مواد مضر را قبل از ورود دوباره غذا دفع کنید

پاسخ دهید