تعطیلی مدارس کرمان چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۶ به دلیل زلزله

0
تعطیلی مدارس کرمان چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۶ به دلیل زلزله
به این مطلب رای دهید

? مدارس #کرمان تعطیل شد

مدیر کل آموزش و پرورش کرمان:
?مدارس نواحی یک و دو شهر کرمان، راور، بخش چترود و زرند فردا چهارشنبه تعطیل شدند

پاسخ دهید