تلاش وزیر ارتباطات برای برقراری تماس تلگرام

0
تلاش وزیر ارتباطات برای برقراری تماس تلگرام
به این مطلب رای دهید

وزیر ارتباطات: با دستگاه قضایی برای برقراری تماس صوتی تلگرام مذاکره می‌کنیم

وزیر ارتباطات:
?به‌عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددی با دستگاه قضایی برای برقراری تماس صوتی تلگرام انجام می‌دهیم تا ببینیم می‌توان این امکان در اختیار مردم باشد یا خیر.

? در حال‌حاضر برنامه‎‌های بسیاری با امکانات برقراری تماس صوتی وجود دارد.

پاسخ دهید