خبر ازدواج طناز طباطبایی (طنز)

0
خبر ازدواج طناز طباطبایی (طنز)
به این مطلب رای دهید

طباطبایی - خبر ازدواج طناز طباطبایی (طنز)

ولی توروخدا اگه طناز طباطبایی ازدواج کرد، خبرش رو آروم آروم به ما بگین…
بگین تصادف کرده، بردنش بیمارستان، حالش اصلا خوب نیست

پاسخ دهید