دانلود رایگان کتاب گام به گام پایه یازدهم (سال ۹۷)

1
دانلود رایگان کتاب گام به گام پایه یازدهم (سال ۹۷)
4.5 (89.09%) 11 votes

سر فصل های کتاب ریاضی یازدهم که در کتاب حل تمرین تمام فصل ها موجود است :

فصل اول (۱) -هندسه تحلیل و جبر

 • درس اول-هندسه تحلیلی
 • درس دوم-معادله درجه دوم و تابع درجه ۲
 • درس سوم-معادلات گویا و معادلات رادیکالی

 

فصل دوم (۲) – هندسه

 • درس اول – ترسیم های هندسی
 • درس دوم – استدلال و قضه تالس
 • درس سوم – تشابه مثلث ها

فصل سوم (۳)- تابع

 • درس اول – اشنایی با برخی از انواع توابع
 • درس دوم – وارون یک تابع و تابع یک به یک
 • درس سوم – اعمال جبری روی توابع

فصل چهارم (۴) – مثلثات

 • درس اول – واحد های اندازه گیری زاویه
 • درس دوم – روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی
 • درس سوم – توابع مثلثاتی

فصل پنجم (۵) – توابع نمایی و لگاریتمی

 • درس اول – تابع نمایی و ویژگی های ان
 • درس دوم تابع لگاریتمی و ویژگی های ان
 • درس سوم – نمودار ها و کاربرد های توابع نمایی و لگاریتمی

فصل ششم (۶) – حد و پیوستگی

 • درس اول – فرایند های حدی
 • درس دوم – محاسبه حد توابع
 • درس سوم – پیوستگی

فصل هفتم (۷) – امار و احتمال

 • درس اول – احتمال شری و پیشامد های مستقل
 • درس دوم – امار توصیفی

گفتگو ها۱ دیدگاه

پاسخ دهید