دانلود مقاله “تاثیر اخلاق اسلامی بر فرهنگ سازمانی و سلامت اداری کارکنان”

0
دانلود مقاله “تاثیر اخلاق اسلامی بر فرهنگ سازمانی و سلامت اداری کارکنان”
به این مطلب رای دهید
اخلاق از نظر اسلام٬ اخلاق اسلامی pdf٬ اخلاق اسلامی از دیدگاه امام علی٬ اخلاق اسلامی از دیدگاه پیامبر٬ اخلاق اسلامی تحقیق٬ اخلاق اسلامی چیست٬ اخلاق اسلامی در جامعه٬ اخلاق اسلامی در خانواده٬ اخلاق چیست٬ اخلاق خانوادگی٬ اخلاق خانواده زهرا آیت اللهی٬ اخلاق در اسلام چگونه است؟٬ اخلاق در خانواده از دیدگاه اسلام٬ اخلاق در خانواده از نظر قران٬ اخلاق در خانواده مقاله٬ اخلاق در خانواده+pdf٬ اخلاق در لغت٬ اخلاق و اسلام٬ انواع اخلاق٬ اهمیت اخلاق٬ تحقیق اخلاق اسلامی pdf٬ تحقیق درس اخلاق اسلامی٬ تعریف اخلاق اجتماعی٬ تعریف اخلاق اسلامی٬ تعریف اصطلاحی اخلاق٬ تعریف علم اخلاق٬ جایگاه اخلاق در اسلام٬ جزوه اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم)٬ جزوه اخلاق اسلامی علمی کاربردی٬ دانلود جزوه درس اخلاق اسلامی٬ درس اخلاق اسلامی٬ درس اخلاق اسلامی علمی کاربردی٬ کتاب اخلاق اسلامی٬ کتاب اخلاق در خانواده٬ مبانی اخلاق اسلامی٬ مقالات اخلاق٬ مقالات اخلاق اسلامی٬ مقاله در مورد خوش اخلاقی٬ موضوع تحقیق درس اخلاق اسلامی٬ موضوعات تحقیق اخلاق اسلامی٬ نمونه سوالات اخلاق اسلامی دانشگاه علمی کاربردی

بررسی نقش و تاثیر اخلاق اسلامی کار بر فرهنگ سازمانی و سلامت اداری کارکنان

13950627001082 PhotoA - دانلود مقاله "تاثیر اخلاق اسلامی بر فرهنگ سازمانی و سلامت اداری کارکنان"

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش اخلاق اسلامی کار بر فرهنگ سازمانی و سلامت اداری کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است.

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش اخلاق اسلامی کار بر فرهنگ سازمانی و سلامت اداری کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان شاغل در پژوهشگاه است، که از میان آن ها 314 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون اندازه گیری شده در الگوی مفهومی، روش الگویابی معادلات ساختاری به کار گرفته شد. یافته های تحلیل همبستگی میان متغیرهای پژوهش، مویدآن است که میان این متغیرها، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق، نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه بین اخلاق اسلامی کار و سلامت اداری تایید شد.

کلیدواژگان: اخلاق اسلامی کار، فرهنگ سازمانی، سلامت اداری

نویسندگان:
محمدعلی رمضانی، مریم ایوبی

مجله پژوهش های اخلاقی – سال هفتم، شماره 2، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. pdf - دانلود مقاله "تاثیر اخلاق اسلامی بر فرهنگ سازمانی و سلامت اداری کارکنان" 

پاسخ دهید