درمان سریع افسردگی!

0
درمان سریع افسردگی!
به این مطلب رای دهید

جالبـــــه بدونید که

اگر میخواهید به افسردگی دچار نشوید، باید بدانید نور خورشید بهترین درمانگر روان انسان است ! روانشناسان معتقدند : تماشای طلوع خورشید تا حد زیادی درمانگر افسردگیست !

پاسخ دهید