دفترچه یادداشت ماری کوری هنوز خطرناک است!

0
دفترچه یادداشت ماری کوری هنوز خطرناک است!
به این مطلب رای دهید

دفترچه یادداشت‌ های ماری کوری کاشف رادیوم و برنده دو جایزه نوبل که ۸۲سال پیش درگذشت.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری امروز ایران ، این دفترچه هنوز آلوده به مواد رادیو اکتیویته است! در حدی که دست زدن به آن حتی هم‌ اکنون هم بسیار خطرناک است.

13960813144941393124103410 - دفترچه یادداشت ماری کوری هنوز خطرناک است!

پاسخ دهید