دلیل زانو درد و علل درد زانو چیست ؟

0
دلیل زانو درد و علل درد زانو چیست ؟
به این مطلب رای دهید

درد زانو به درد هایی که در داخل و اطراف مفصل زانو احساس می شود گفته می شود. این درد منشا های بسیاری دارد یعنی موارد بسیاری می توانند منجر به درد زانو شوند. به طور کلی این درد می تواند ناشی از مفصل زانو باشد و یا از بافت های نرم اطراف آن مانند  رباط ها و تاندون ها که زانو را احاطه کرده اند نشآت گیرد. شدت درد زانو به طور گسترده ای می تواند متفاوت باشد. برخی افراد ممکن است فقط یک درد شدید و ناگهانی را احساس کنند، در حالی که دیگران ممکن است درد زانو در آن ها ناتوان کننده باشد و نتوانند فعالیت های روزانه خود را به درستی انجام دهند. در بیشتر مواقع مراقبت و اجتناب از عواملی که موجب افزایش درد زانو می شود، می تواند به کاهش این درد منجر شود. در ادامه می توانید مهمترین و عمده ترین بیماری ها و مواردی که از علل درد زانو هستند را ببینید.

Knee Pain - دلیل زانو درد و علل درد زانو چیست ؟

علل درد زانو

بیماری ها و علل درد زانو

علل درد زانو عبارتند از:

 • آسیب ACL
 • نکروز آواسکولار استخوان
 • کیست بیکر
 • شکستگی پا
 • سندروم درد پاتلوفمورال
 • آسیب رباط جانبی
 • دررفتگی
 • فیبرومیالژیا
 • نقرس
 • بورسیت زانو
 • آسیب رباط جانبی داخلی
 • کیست منیسک
 • بیماری ازگود اشلاتر
 • آرتروز
 • بیماری استئو کوندریت
 • التهاب تاندون پاتلا
 • تنوسینوویت پرونئال
 • آسیب رباط صلیبی
 • شبه نقرس
 • درد ارجاعی از ناحیه ران
 • آرتریت روماتوئید
 • آرتریت سپتیک
 • سارکوم بافت نرم
 • رگ به رگ شدن و گونه هایی از آن
 • التهاب تاندون
 • پارگی تاندون
 • پاره شدن منیسک
 • تورم زانو

پاسخ دهید