زلزله آذربایجان غربی “ارومیه” شنبه ۱۱ آذر ۹۶ ساعت ۱۶

0
زلزله آذربایجان غربی “ارومیه” شنبه ۱۱ آذر ۹۶ ساعت ۱۶
به این مطلب رای دهید

300x226 - زلزله آذربایجان غربی "ارومیه" شنبه 11 آذر 96 ساعت 16

? زلزله ای به بزرگی ۴.۶ استان آذربایجان غربی را لرزاند

پاسخ دهید