سامانه بانکی یاد چیست؟

0
سامانه بانکی یاد چیست؟
به این مطلب رای دهید

♨️ چک‌ یکپارچه می‌شود

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی:
?ظرف دو هفته آینده سامانه “یاد” راه اندازی شده و همه دسته چک ها یک شکل و یکپارچه می شود و المان های امنیتی خاص خود را با مشارکت همه بانک ها خواهد داشت.

پاسخ دهید