عصر پنجشنبه و  دوست داشتن های بسیار و دوست نداشتن های بسیار…

0
عصر پنجشنبه و  دوست داشتن های بسیار و دوست نداشتن های بسیار…
به این مطلب رای دهید
panj shanbeh - عصر پنجشنبه و  دوست داشتن های بسیار و دوست نداشتن های بسیار...

 

عصر پنجشنبه و دوست داشتن های بسیار و دوست نداشتن های بسیار و پا در هوا ماندن میان اینهمه خاطره

عصر پنجشنبه و
بوی حلوای خیرات
یاد آدم های رفته
طعم تلخ یک فنجان قهوی فوری
دود شدن پی در پی سیگارها و
تنهایی لاکردار

عصر پنجشنبه و
پرسه های بی هدف
غربت کوچه های تاریک
سوز پاییزی
و حلق آویز کردن یک قرار دو نفره
از تیغ چراغ برق

عصر پنجشنبه و
دوست داشتن های بسیار و
دوست نداشتن های بسیار و
پا در هوا ماندن میان اینهمه خاطره

شاعر:پریسا زابلی پور

پاسخ دهید