متن انشا درباره خداوند “انشا درمورد خدا”

0
متن انشا درباره خداوند “انشا درمورد خدا”
2.5 (50%) 4 votes

موضوع انشا: خدا
زیبایی ها و خوبی های خداوند را نه دریا می توانند نشان دهند و نه حتی عظیم ترین اقیانوس ها.

نعمت ها و زیبایی های او وسیعند؛ آنقدر وسیع و بیکران که تمام قلم های دنیا از توصیفش عاجز می شوند و تمام کلمات در مقابلش لکنت می گیرند

اوست که چهره ی گل هارا به زیباترین شکل رنگ میزند و بال شاپرک هارا نقاشی میکند
اوست که از ابرها قطره های بلورین باران را پدید می اورد و آفتاب و مهتاب را پرفروغ و درخشان قرار می دهد
تمام این ها فقط قطره ای از دریای بیکران جمال و جلال الهی است؛ به راستی تمام جهان از اون سخن می گویند و خلاقیت دستان خدا را به نمایش می گذارند
لطف و رحمت خدا مانند هوایی که تنفس می کنیم در اطراف ما جریان دارد و آنچه باعث آرامش دل هایمان می شود ایمان به همین لطف و رحمت اوست. به راستی که چنین خالق بی نظیری شایسته ی پرستش و سرچشمه ی همه ی خوبی هاست
لیلا حقی کلاس دهم
استان آذربایجان غربی شهرستان چایپاره
دبیرستان معرفت

پاسخ دهید