موضوع انشا: اینجانب فرزند شهید

2
موضوع انشا: اینجانب فرزند شهید
4.5 (90%) 6 votes

موضوع:اینجانب فرزند شهید
دختر شهید است,از خانواده شهدا است,فرزند شهید است.
از امروز این کلمات را پشت نام و نام خانوادگی ام می آورند؛از امروز باید در حسرت آغوش با محبت و گرم پدرانه اش غرق خواهم شد,غرق آغوش تنها مرد بی هوسی که بدون هیچ چشم داشتی مرا دوست می داشت.
ای عزیزترینم!
بسیار زود ترکم کردی و مرا در کوچه های تنگ و تاریک روزگار میان این گرگ های درنده رها کردی.
گرگ هایی که هیچ گاه قدر شهادتت را نمیدانند؛ماده گرگ هایشان چادر از سر می افکنند و گرگ های نر شان مردانگی خویش را به چاه کنعان می افکنند با این تفاوت
که کسی نیست تا مردانگیشان
را از چاه بیرون کشد!
من به خاطر این گرگ ها بی پدر شدم,گرگ هایی که حتی ارزش یک زخم را هم نداشتند
چه برسد به خون رنگین تو !
چه فکر هایی که درباره این گرگ ها نمیکردی!دلم برای هیچ کس نمیسوزد جز خودم
که مجبورم حرف هایم را با یک پلاک و قاب عکس بگویم.
کجایی که ببینی این گرگ ها هیچ گاه بره نمیشوند!!

 

 

تقدیم به فرزندان شهدا
بدانید ما در برابر یتیم شدن آنان وظایفی داریم

 

زهرا بربری
مدرسه گلسفیدی
پاکدشت

گفتگو ها۲ دیدگاه

پاسخ دهید