نامه نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد

0
نامه نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد
به این مطلب رای دهید

چند نماینده مجلس نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشته و درخواست کرده‌اند که وظایف تخصصی ادارات و سازمان‌های شهرستان‌های دارای مناطق آزاد به مدیران امور اقتصادی استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تفویض شود.

پاسخ دهید