نرخ سود بانکی در سال ۹۶

0
نرخ سود بانکی در سال ۹۶
به این مطلب رای دهید

بنا به دستور رسمی بانک مرکزی ایران، نرخ سود کاهش پیدا کرد اما در این میان هنوز هستند بانک هایی که با سود بالا درحال دادن تسهیلات به مردم هستند.

یکی از دانش آموختگان رشته ی اقصاد در این باره گفت: “به دلیل مطالبات مردم و نیز رویه ی بانک داری در ایران، کاهش نرخ سود به این آسانی ها نیست و بانک ها کما فی السابق در برابر این امر مقاومت خواهند کرد.”

وی افزود: “به نظر من این امر بدون ورود مستقیم شخص بانک مرکزی ممکن نیست وگرنه وضیعت نابه سامان وام ها و سود های بانکی همچنان برجای خود باقی خواهند ماند.:

 

پاسخ دهید