چرا باید ازدواج کنیم؟

0
چرا باید ازدواج کنیم؟
3.5 (70%) 2 votes

بعضی «باید»ها صرفاً یک حکم بی چون و چرای تخطی ناپذیر آمرانه اند؛ اما هستند «باید»های دیگری که یک ضرورت را به یاد می آورند. «تو باید غذا بخوری!»، «تو باید نفس بکشی!»، «تو باید وقتی به یک میهمانی سرشناس دعوت شده ای، کفش های یک سال واکس نزده ات را بالاخره واکس بزنی!»
این سه «باید»، هیچ کدام آمرانه نیستند، دقیقاً به یک ضرورت اشاره می کنند و تو کاملاً اختیار داری علی رغم «باید»ی که نویسنده نوشته یا گوینده گفته، غذا نخوری، نفس نکشی و هم چنان به صرافت واکس زدن آن کفش پوسته، پوسته شده ی یک سال واکس نخورده ات هم نیفتی!
اما… واقعاً بعدش چه می شود؟ چه کسی ضرر می کند؟ گوینده یا نویسنده یی که «باید» را گفته و نوشته یا تو؟!
«تو باید ازدواج کنی» این«باید»، یک باید آمرانه نیست!

تا دوست خدا بشوی!

خدا تو را دوست خواهد داشت، اگر به خاطر او ازدواج کنی یا به خاطر او، ازدواج یکی را با دیگری جور کنی! تو می توانی و کاملاً مختار هستی که ازدواج نکنی و غریزه ات را رها کنی هر کار می خواهد بکند؛ اما یادت باشد تو به خاطر خدا ازدواج می کنی، چون او از تو خواسته و گفته تنها راه درست برای زن و مردهای عالم همین یک راه است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:«هر که برای خدا ازدواج کند و برای خدا کسی را به ازدواج دیگری درآورد، سزاوار دوستی خداست.»

تا مهربانی ببینی و آرامش بیابی!

«و از نشانه های او این که از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و میان تان دوستی و مهربانی نهاد. آری در این نعمت برای مردمی که می اندیشند نشانه های زیادی است.»

تا روزی ات زیاد شود!

این تضمینی است که هم خدا و هم پیغمبرش داده است! این را آن ها که خیلی از خرج و برج زندگی مشترک می ترسند، دوباره بخوانند!
پیامبر(ص) فرمود:«زن بگیرید؛ زیرا که ازدواج کردن روزی شما را زیاد می کند.»
زنان و مردان مجرد خود و بردگان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. اگر تنگدست باشند، خداوند آن ها را با فضل خویش بی نیاز خواهد کرد که خدا گشایشگر داناست.

تا دوست داشتنی ترین چیزی را که تا حالا کسی نساخته بسازی!

خدا که خداست و این همه چیز خلق کرده و ساخته است، از میان همه ی ساخته هایش ازدواج را بیشتر از بقیه دوست دارد و پیش خودش عزیز می دارد. این، یعنی که به فکر ساختن چیز دیگری نباش! اگر چیز خوب دیگری وجود داشت، خدا حتماً آن را برایت خواسته بود و به زن و مردهای عالم می گفت که من آن چیز را عزت داده ام! پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:«در اسلام هیچ بنایی نزد خدای عزوجل محبوب تر و ارجمندتر از ازدواج نیست.»

تا داد و فریاد شیطان را درآوری!

پیامبر صلی ا… علیه و آله فرمود: «هر جوانی که در دوره ی جوانی خود ازدواج کند، شیطان فریاد برآورد که وای بر من! وای بر من از دست او! دو سوم دینش را از گزند من حفظ کرد!» تو ازدواج می کنی تا برادر شیطان نباشی. البته مهم است که مجردها شیطان را دوست نداشته باشند؛ اما از آن مهم تر این است که شیطان مجردها را خیلی دوست دارد! تا حدی که با آن ها در یک جا بخوابد و دست در گردن نفس شان بیاندازد و بخواند:ما دو تا داداشیم!… عزبی که رخت دامادی یا عروسی بر تن می کند، شیطان را از این که برادرش باشد، ناامید کرده است.
پیامبر(ص) فرمود:«ازدواج کنید وگرنه از برادران شیطان می شوید.»

تا مطمئن شوی دینت تا نصف شارژ شده!

کسی که ازدواج می کند، نصف دینش را کامل می کند و گفته اند نصف عبادتی را هم که باید می کرده با ازدواجش کرده است! حالا مانده نصفه ی دیگر دینش و نیمه ی دوم عبادت و اطاعتی که باید بکند. او برای این نصفه و نیمه ی اول، ازدواج پیشه کرده بود و حالا برای نصفه ی دیگر باید تقوا پیشه کند. پیامبر صلی ا… علیه و آله فرمود:«هرکه ازدواج کند، نصف عبادت به او داده شده است.»

تا به خواسته های معقول جسمت پاسخ دهی!

خواست های منطقی جسمت را باید جواب بدهی! منطقی هم باید جواب بدهی؛ نه این که جوری جواب بدهی که دست و پا و اندامت را در فساد و گناه بیندازی و نه تنها نیازش را جواب نگویی که پریشانش هم بکنی!
امام رضا(ع) فرمود:«دوشیزگان هرگاه به بلوغ برسند، آنان را دارویی جز شوهر دادن نباشد وگرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهد بود.»

تا اخلاقت درست شود!

کسی که در فشار باشد، خلقش که تنگ است هیچ، اعصاب و روانش هم شدیداً به هم ریخته است! البته کم و زیاد دارد. بعضی ها چنان اعصاب شان ناراحت است که مدام بهانه می گیرند و داد و قال می کنند. بعضی ها هم چنان اعصاب شان قاطی است که گوشه گیر هستند و بی قید و بی اعتنا از سنگ صدا در می آید، از آن ها نه! ازدواج فشار را از آدم برمی دارد و برای گروه اول، مقوم و برای گروه دوم، ملین است. پیامبراکرم:«زنان و مردان مجرد خود را زن دهید، زیرا با این کار خداوند اخلاق آنان را نیکو می گرداند.»

تا گوشه گیر و منزوی نشوی!

خدا نمی خواهد تو از جامعه ات و آدم های دیگر دور باشی، بنابراین خیال نکن زاهدها و مرتاض هایی که در دیرهای قدیمی و روی رختخواب های پمیخ، روز را شب و شب را روز می کنند و قید زن و فرزند را کلاً زده اند، مقربان درگاه خدا هستند! باید میان مردم بود؛ همین مردمی که زشت و زیبا، زن و مرد و… هستند پس فرقی نمی کند! چه منزوی شده ای، چون ازدواج نکرده ای و چه منزوی شده ای، چون نمی خواهی ازدواج کنی و از دیر تنهایی ات بیرون بزنی، سخت در اشتباهی! آقای راهب! برو خواستگاری! راهبه خانم! در را به روی خواستگارهایت باز کن!
پیامبر(ص) فرمود:«ازدواج کنید؛ وگرنه از زاهدان مسیحی می شوید.»
منبع:7روز زندگی، شماره 121.

پاسخ دهید