چگونه با همسر بهانه جو رفتار کنیم؟

0
چگونه با همسر بهانه جو رفتار کنیم؟
به این مطلب رای دهید

چگونه با همسر بهانه جو رفتار کنیم⁉️

بهترین کار به هنگام بهانه گیری همسرتان این است که او را به حال خودش رها کنید.

یادتان باشد مقابله به مثل کردن، وضعیت را وخیمتر می کند و ماحصلی جز جنگ و دعوا نخواهد داشت.

بپذیرید به هر دلیلی “شغلی، شخصی، اجتماعی و…” ، همسرتان آشفته و مضطرب است و بهانه جویی در خانه را به عنوان راهی برای تخلیه هیجان منفی خود انتخاب کرده است. او با بهانه جویی می خواهد استرس و اضطراب درونی خود را کاهش دهد.
پس شما باید هوشیارانه عمل کنید و با توسل به سکوت، غائله را بخوابانید. مطمئن باشید همسرتان پس از آرامش به سراغ تان می آید و با صحبت کردم از شما دلجویی میکند.

پاسخ دهید