چگونه جذاب باشیم؟

0
چگونه جذاب باشیم؟
به این مطلب رای دهید

همه ی ما در اطرافمان کسانی را می شناسیم که جذاب هستند و بقول خودمان “کاریزما” دارند.برای اینکه ما نیز جذاب باشیم باید نکاتی را بدانیم.مهم تر از همه اینکه:

کاریزما چیست؟

افرادی که انرژى مثبت دارند،
اغلب مهربان و با عاطفه هستند،
به زمین و زمان مهربانی می کنند،
غصه دارند اما آن را قصه نمی کنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند،
اغلب افرادى خوش خُلقند،
دنبال نقاط مثبت هستند،
در برابر نا ملایمات زندگی خم به ابرو نمی آورند.
این افراد در بلند مدت یک نیرویی بدست می آورند که از همه لحاظ مورد قبول اطرافیان هستند و به قول روانشناسان “کاریزما” دارند.
کاریزما باشید، پر از دید مثبت!

پاسخ دهید